Rådare

En samlingsbenämning på olika slags väsen som råder och vakar över sina respektive domäner, exempelvis skogar eller berg. I gammal folktro ansågs att alla föremål, djur och växter hade ett rå eller en ande som vakade över dem. Man var mycket mån om att hålla sig väl med dessa väsen.