Näcken

(fornnordiska; Nykr) även ‘Bäckahästen’, ett manligt vattenväsen som främst håller till i älvar, åar, tjärnar och sjöar i inlandet. Han kallades också för forskarl, strömkarl, bäckamannen.

Näcken kan även framträda som Bäckahästen, vanligast förekommande i Skåne. Näcken är ett förkroppsligande av farorna förknippade med vatten. Ofta sägs han försök att på olika sätt locka till sig personer för att dränka dem. 

Näcken var också en mästare i fiolspel. En speleman som lärt sig av Näcken, kunde vid spelandet bli så trollbunden att han spelade tills han miste förståndet. Lika förtrollande var det för de som dansade, som inte heller kunde sluta. Förtrollningen kunde bara brytas om någon av de inblandade förstörde fiolen exempelvis genom att skära av strängarna.