Mörksugga

Ett folktroväsen i form av en gris eller vildsvin som förekommer främst i mellersta Sverige. I södra delarna av Sverige används namnet Gloson. Likt Gloson beskrivs Mörksuggan oftast som ett enormt svart svin.

Mörksuggan sägs ofta ha röda eller glödande ögon som lyser i mörkret. Med sina sylvassa betar eller knivskarpa borst sprättar den upp människor genom att springa mellan benen på dem. För att skydda sig ska man ställa sig med benen i kors.

I Dalarna finns dock ett sentida skogsväsen som också kallas för ‘Mörksugga’. Detta väsen omnämns som tidigast på 1920-talet och har inspirerat många verk av konstnären Verner Molin från Rättvik. Detta väsen har inga uppenbara likheter med Mörksuggan eller Gloson i andra delar av landet och bör inte förväxlas med dessa.