Gruvrået

Även ’Bergsrået’ och ’Gruvfrun’. Innan man går ner i en gruva ska man enligt traditionen knacka upprepade gånger i bergväggen för att göra sin närvaro känd, sedan ska man lyssna intensivt. Hör man inget annat än sina egna ekon så kan man träda in i gruvan.

Gruvrået visar sig dels som en trollkäring för att skrämma bort oönskade besökare. Dels som en elegant dam, fint klädd i en ljusgrå klänning för att visa gruvarbetarna var de lämpliga ådror med malm finns. Ibland kunde hon även varna för stundande olyckor.