Gloson

Ett sydsvenskt folktroväsen i form av en gris eller vildsvin. Gloson har en koppling till årsgång då man kunde möta henne under gången. Gloson kallas även för Mörksugga i mellersta Sverige. Gloson beskrivs ofta som ett enormt, oftast svart svin eller vildsvin, med sylvassa betar och röda ögon som glöder i mörkret. 

I vissa berättelser har Gloson en knivskarp borst på sin rygg istället för vassa betar. Med sin borst sprättar han upp människor genom att springa mellan deras ben. För att skydda sig mot detta ska man ställa sig med benen i kors.