Finngálkn

Ett samlingsnamn för olika väsen med drag från både människor och djur. I de isländska sagorna omnämns flera olika varianter, såsom; människo- hästar, åsnor och älgar. Ordets exakta mening är oklar, men antas syfta på en onaturlig blandning, eller möjligen en blandning skapad med hjälp av trolldom. Finngálkn kan ibland också syfta på förmågan att byta skepnad. Se även ‘Hamnskifte’.