Fafner

(isländska; Fáfnir) son till Hreidmar, broder till Regin och Utter, var en dvärg, som förvandlade sig till drake för att vakta en stor skatt. Skatten var en bot till Hreidmar för att Loke dödat Utter.

Sagan om Sigurd Fafnesbane är ett välkänt motiv på såväl runstenar som hällristningar i Sverige, men berättelsen härstammar inte från norden utan återfinns även i gotiska och engelska källor.

Sigurd som genom sin far fått svärdet Gram och hästen Grane av Oden, lyckas dräpa Fafner och ta hans skatt. När Sigurd sedan smakar på blodet så förstår han genast fåglarnas sång.