Dårfågel

En fågel med förmågan att dåra en person. I folktron kan sången från vårfåglar göra en person trött, blek och mager, till och med tokig. Ofta handlar det om sången från göken men även kråkor, skator, svanar, orrar, tofsvipor och ugglor nämns. Dårfågeln kan också uppfattas som ett ont omen. Är man hungrig eller sjuk när man hör dårfågeln skulle ens tillstånd bestå i minst ett år. 

För att skydda sig mot att bli dårad är det viktigt att om våren inte lämna huset hungrig och att äta något, om så bara en bit bröd. En så kallad dårbit eller fågelbit. Om man hör en dårfågel ska man omedelbart bita i ett friskt träd, vilket överför dårskapet till trädet som förtorkar.