Älgfrode

(fornisländska; Elgfróði) är en varelse som ser ut som en blandning av älg och människa. Vanligen har älgfroden en människas överkropp och en underkropp med två långa älgben. Älgfrodar är ett skogslevande folk och ett av flera Finngálkn-väsen. Se även Finngálkn.