Trollsedel

En papperslapp med en trollformel, rungalder eller besvärjelse som med magisk kraft kan bota sjukdomar. Sedeln binds vid den sjuke eller läses över personen och slängs sedan i öppen eld.