Trollkors

Ett kors som ristas över en dörr, ett fönster eller på ett föremål i syfte att skydda mot troll och onda krafter som vill skada människor eller stjäla ägodelar.

I modern tid har en alternativ symbol med samma namn uppstått, den nya symbolen liknar Odalrunan och består av en båge vars ändar korsar varandra. Det nya trollkorset är ofta tillverkat av järn eller stål och bärs som ett hängsmycke runt halsen.