Trollformel

Även ‘Besvärjelse’, är en fras eller ramsa som uttalas, skrives eller ristas i syfte att åstadkomma något med hjälp av trolldom. En trollformel kan bestå av såväl meningar med ord som serier av bokstäver och siffror, nedtecknade formler kan även innehålla symboler. 

Den äldsta trollformeln som vi känner till i Norden är består av endast ett ord; ‘Alu’, vilket tros betyda skydd eller värn och finns bevarad från 200-talet. Se även ‘Alu’. Fornnordiska trollformler från 700-talet till 1200-talet skrevs oftast på versmåttet ‘Galdralag’, vilket en eller flera extra rader som upprepar den sista raden, men med viss variation. Fornnordiska versmått bygger alliteration i motsats till rim som är en betydligt vanligare versform idag. 

Från tidig medeltid och fram till 1800-talet ersätts också de fornnordiska elementen i trollformlerna med kristna motsvarigheter. Istället för att påkalla hjälp från Oden, Tor och Freja så börjar nordborna vända sig till Gud, Jesus, och Heliga Maria. Redan på 1400-talet förekom det svartkonstböcker i Norden vilka präglades av kristendom och influenser från kontinenten. Dessa böcker kallades ibland för ‘Cyprianus’ efter ett kristet helgon som enligt legenden ska ha varit magiker innan han blev präst. Se även ‘Cyprianus’.

Trollformler präglade av den fornnordiska mytologin levde dock kvar länge på sina håll. Ett exempel är ’Galdrabók’. Ett verk från 1600-talets Island som innehåller 47 trollformler skriva med latin, runor och rungalder. Trollformlerna ska kunna frammana såväl kristna enheter och demoner som nordiska gudar och väsen. Se även ‘Galdrabók’.