Signeri

Användande magiska ramsor, trollsedlar och trollformler försöka att frammana, kontrollera eller dämpa övernaturliga krafter.