Sejd

(fornnordiska; Seiðr) är en sorts trolldom. Den går till så att sejdaren faller i trans genom att en medhjälpare, en så kallad ‘Varð-lokkur’, manar sejdarens vård att komma till dennes hjälp. När väl kontakt med vården etablerats söker sejdaren svar på frågor om framtiden, väder, skörd och krig.

Själva ritualen var starkt förknippad med kvinnlig sexualitet och utfördes därför främst av kvinnor, vilka kallades för ‘Seiðkona’ eller ‘Völva’. Män som utövade sejd kallades för ‘Seiðmaðr’, men var förhållandevis ovanliga då sejdande ansågs vara ‘ergi’. 

Ergi är ett substantiv som beskriver en opassande aktivitet för en man. Ordet användes ofta som en förolämpning och antas syfta specifikt på den ‘mottagande’ parten i ett homosexuellt förhållande. Se även ‘Völva’.