Rungalder

Symboler uppbyggda av runor, skrivna eller ristade för att skapa en besvärjelse. De ska kunna frammana kristna enheter, demoner och nordiska gudar. Rungaldrar är ofta, men inte alltid, symmetriskt uppbyggda av vanliga runor, kombinerade till bind- och samstavsrunor. Några vanliga rungaldrar är ægishjálmur och vegvísir.

Även om det förekommit bind- och stavrunor innan på till exempel runstenar, så är Rungaldrar ett relativt modernt fenomen, de tidigaste exemplen återfinns i isländska svartkonstböcker från 1600-talet. Flera symboler tros ha inspirerats av det medeltida Europas förnyade intresse för det ockulta. Andra symboler visar en koppling till Asagudar som Oden och Tor. Se även ’Galdrabók’.