Årsgång

Gammal sed där nattliga vandringar ger kännedom om kommande det kommande året. En person som företar sig en årsgång bör inte ha sett eld under samma dagen innan årsgången. Man måste vara fastande och besjälad av djupt allvar; han eller hon får inte hälsa på mötande, inte tala eller skratta på hela dagen. 

Ser man under sin gång småfolk bärandes på sädeskärvar, eller möss dragandes på hölass, stundas god årsväxt. Hör man det huggas i skogen, eller ser väpnade män rida på vägarna, stundar krig.

Om man går årsgång sju år i rad, möts man den sista gången av en ridande gast som bär en runkavle i munnen. Är man modig och stark rycker man till sig runkavlen och blir klok för resten av livet. Senare beskrivningar av fenomenet innefattar oftast kristna motiv såsom kyrkor, kyrkogårdar och kyrkogrimmen.