Ægishjálmur

(‘skräckhjälm’) är en isländsk rungalder, uppbyggd av m-runor placerade i en cirkel med runornas botten i dess center. Skräckhjälmen används för att sätta skräck i sina fiender, stärka sig själv och för att vinna kärlek.