Vattusten

Även ‘Vattsten’, en stor sten med en skålformad fördjupning på ovansidan, vilken alltid är fylld med vatten, även under torrperioder. Det finns ingen säker förklaring till varför det alltid finns vatten i stenens fördjupning. Men det kan möjligen bero på en kapillär effekt som låter vatten stiga upp från berggrunden.