Vårdträd

Ett sentida fenomen som uppstod på 1800-talet i och med att mangårdsplanen ritades om och gårdarna fick en öppen yta i mitten. Vanliga arter att plantera som vårdträd är lind, alm, ask och lönn. Hustomten, vättar eller gårdens skyddsandar sägs bo i eller under trädet. Dessa varelser offrar man till för att mota bort sjukdom och olycka från både människor och boskap.

I äldre källor, så som Adam av Bremens ‘Historia ecclesiastica’ från andra halvan av 1000-talet, omnämns dock träd som ansågs som heliga av nordborna. Dessa träd växte dock inte i närheten av några bosättningar och användes sannolikt som offerplatser där djur och stundom även människor offrades i olika blot och offer-riter. 

Fynd från Frösön i Jämtland tyder på att ett sådant heligt träd fanns på ön fram tills dess att en kyrka restes på samma plats, detta skedde någon gång från slutet av 1000-talet till början på 1100-talet. Namnet ‘Frösön’ kommer av ‘Frö’, ett annat namn för guden Frej.