Vådastål

Ett vasst föremål som orsakat någons död eller som gått sönder under användningen, exempelvis avbrutna knivsuddar. Ett vådastål kan besitta särskilt starka magiska egenskaper.