Tyrfing

Ett magiskt svärd i Hervarars saga. Sagan handlar Angantyr från Reidgotaland som går i krig mot sin bror Hlod över faderns arv, varvid Hlod söker hjälp från hunnerna. Angantyr i sin tur får hjälp av sin faders fosterfar Gizur, kung av Götaland. En stor strid äger rum och Hlod blir besegrad och dräpt. Svärdet Tyrfing spelar en central roll i berättelsen. 

Tyrfing sades vara det vackraste svärdet som världen skådat, med ett gyllene fäste och klinga. Svärdet smiddes av dvärgarna Durin och Dvalin som också la en förbannelse över det. Varje gång det drogs ledde det till en mans död.