Tänder

Tänder förekommer i den nordiska mytologi. Jätten ymer vars kropp Oden och hans bröder skapar världen låter jättens tänder bli till stenar och klippblock. Heimdalls tänder sägs vara gjorda av guld, han kallas ibland för ‘Gyllentand’. Oden har ristat in magiska runor på hästen Sleipners tänder. Tors två bockar, Tanngnjost och Tanngrisner är döpta efter två aspekter av tänder.

Folkmedicinen ger flera olika exempel på medel för att behandla tandvärk hos både djur och människor. Tandträd, Pioner, Backtimjan, Näverolja, Igelkott-taggar samt att lukta på vårens första myra ska alla skydda emot eller avhjälpa tandvärk. 

Vill man att ett barn ska växa upp till en tystlåten person så ska man vid tandlossningen kasta varje tand i elden och tre gånger säga; ‘Mus, mus, ge mig en bentand i stället för en gul tand’. Enligt gammal sed offrar man mjölktänder till möss i hopp om att den nya tanden ska bli lika stark som gnagarens. Att offra tänder till möss och gnagare har också föreslagits vara ursprunget till det mer sentida fenomenet ‘tandféer’.