Runstav

En evighetskalender i form av en stav med inristade runor gjord i trä, eller i sällsynta fall ben eller horn. Runstavar användes främst under 1500-talet och 1600-talet, dock förekommer det exempel på runstavar som var i bruk långt innan dess.

Den äldsta bevarade runstaven är den så kallade Nyköpingsstaven. Denna åttakantiga stav är tillverkad i idegran vid 1200-talets mitt eller något senare. Gyllentalsrunorna på staven har former lika runor från slutet av 1000-talet.