Mjölner

(fornnordiska; Mjǫllnir, ‘krossare’) åskguden Tors främsta vapen. Efter att Loke slagit vad med Invaldes söner, två dvärgar från Svartalfheim, så smider de hammaren Mjölner, galten Gyllenborste, spjutet Gungner, en peruk av guld, skeppet Skidbladner samt guldringen Draupner.

När hammaren slungas iväg mot ett målet så träffar den alltid, därefter återvänder den själv till Tors hand. För att kunna fånga hammaren när den återvänder så bär Tor en handske av järn, kallad Járngreipr. Blixtar skapas enligt folktron när Tor svingande sin hammare mot molnen, samtidigt som han färdades över himlen i en vagn dragen av sina bockar. 

När blixten nådde marken trodde man förr att det skapades åskviggar under marken, dessa kunde senare skjuta upp ur jorden. De föremål som avses har senare visat sig vara yxhuvuden från stenåldern vilka har förts upp till ytan av tjäle, sättningar eller jordbruk.