Järngrip

(fornnordiska; Járngreipr) den eller de skyddshandskar som guden Tor använder för att fånga Mjölner när hammaren återvänder till honom efter att ha träffat sitt mål. Detta enligt Snorre Sturlasson.