Garm

(‘bister’) Det svärd som Oden gav till Sigmund, vars son Sigurd Fafnesbane, använde svärdet för att dräpa draken Fafner. Gram smiddes om enligt Völsungasagan av dvärgen Regin.