Gand

En trollstav som används av en nåjd, samisk schaman. Staven kan föras in i människokroppen för att framkalla sjukdom. Se även ‘Völa’.