Etter

(fornnordiska; Eitr) är en giftig vätska som förekommer i nordisk mytologi. Det beskrivs hur Ymer formas av rimfrost från Nifelheim och etter från Muspelheims eldslågor. Denna vätska är också det gift som Midgårdsormen producerar under Ragnarök, och som förgiftar Tor så att han avlider efter det att Tor dräper Midgårdsormen.