Åskvigg

Även Torsvigg, medeltida namn på forntida stenyxor som påträffas i marken. Dessa föremål förknippades med guden Tor och tillskrevs magiska egenskaper. Det sägs att åskviggar tränger djupt ned i jorden vid varje åsknedslag och efter lång tid tränger de upp ur marken igen.

De erbjuder skydd mot sjukdomar, trolldom och skadedjur samt skyddar människor, hus och skepp mot blixten eftersom det sägs att blixten aldrig slå ner två gånger på samma ställe. De ska också ge god sömn och sköna drömmar samt seger i rättegångar.