Älvkvarn

Även ‘Skålgrop’, en i sten huggen grop i storlekar från 5-10 mm upp till över 300 mm i diameter. Djupet på groparna varierar på samma sätt mellan någon millimeter upp till över 50 mm.

Formen är i regel rund som en äggkopp, men den kan även vara oval eller avlång. Groparna skapade under bronsåldern och förekommer antingen separat eller i mer avancerade bildobjekt. Ristningarna är utförda i toppskikten på släta rundhällar, liksom på flyttblock. 

Offer i älvkvarnar görs för att bota de sjukdomar som orsakas av älvor, exempelvis älvblåst, det vill säga nässelutslag. Små dockor av bland annat hår, naglar och delar av kläder från den sjuke kan också offras i gropen. Detta görs under tre torsdagskvällar i rad, gropen ska då smörjas med ister, talg eller smör. Man kan också offra knappnålar och mynt i groparna.