Vittersynt

En förmåga som sades kunna ges till en hundvalp. Om man öppnar ögonen på en valp innan den själv kunna göra det så skulle den hunden bli vittersynt. Vilket betyder att hunden kan se vittror och andra osynliga folk.