Bergtagning

En historisk föreställning som försökte förklara hur en person, som många gånger försvunnit och sedan kommit tillbaka, kunde drabbas av en plötslig och märkbar personlighetsförändring.

Ofta är det trollen och vittrorna som beskylls för att locka människor till sina boningar inne i bergen och under jorden, varpå de förvrider människors sinnen innan de låter dem gå fria igen.