Völsungasagan

Völsungasagan, troligen författad runt år 1275, är indelade i två delar, samt en påföljande del i Ragnar Lodbroks saga. Berättelsen är en variation på den kända Sagan om Sigurd Fafnesbane och klassas ofta som en Fornaldarsögur, ’Forntidssaga’ i vilken historia och mytologi smälter samman. Ett exemplar från omkring år 1400 finns bevarat på Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn.

Första delen handlar om kung Völsung, vars stamfader är Oden, som ska gifta bort sin dotter Signe till kung Siggeir. Efter att Signes bror Sigismund förolämpat sin nya svåger Siggeir så dödas kung Völsung och flera av hans söner. Sigmund hämnas sin familj tillsammans med sin och Signes son Sinfjötli. Med hjälp av svärdet Gram, som han får av Oden, blir Sigismund till kung. Sedan förstör Oden Garm.

I Sagans andra del gifter sig kung Sigismund med Hjördis, men kort därpå dör Sigmund. Sigurd föds efter sin fars död och får växa upp tillsammans med sin fosterbror Regin som hjälper Sigurd genom att smida ett nytt svärd utav det trasiga svärdet Garm. Sigurd lyckas få hämnd för sin far genom att döda draken Fafner och ta Fafners guldskatt. Efter att ha misstänkt Regin för att vilja döda Sigurd och ta skatten för sig själv så dödar Sigurd Regin istället. Efter att ha funnit och väckt Brynhild så trolovade de sig och fick en dotter vid namn Aslög. Henne lämnade de hos kung Heimer. Senare på resande fot luras Sigurd av gjukungarna att dricka en trolldryck.

Detta gör att glömmer bort Brynhild och istället så gifter han sig med Gudrun, kung Gjukes dotter. Efter det ber Gudruns bror Gunnar om Brynhilds hand och de gifter sig. Men Brynhild kan inte glömma Sigurd, så Gunnar och brodern Högne lurar sin tredje bror Guttorm att döda Sigurd, vilket han lyckas med. Men Guttorm dör själv då han träffas av svärdet Garm. Sigurds lik brändes på bål och Brynhild följde honom in i döden.

Efter Sigurds död gifte Gudrun om sig med kung Atle av Danmark. Gunnar och Högne försökte anfalla kung Altes rike men blev dödade i strid. Som hämnd för sina bröders död så mördade Gudrun sina egna och kung Atles söner. Sedan lät hon Alte äta av deras kött och dricka deras blod. Efter det att Högnes son lyckats såra kung Atle och bränna hans män inne så gifte Gudrun om sig på nytt. Denna gång med kung Jonaker. Samtidigt blev Gudruns och Sigurds dotter Svanhild bortgift med den gamle kung Jörmunrek.

Kung Jonakers rådgivare, Blikke, lurade dock kung Jonaker till att tro att kungens egen son Randver och Svanhild hade ett hemligt förhållande. Kung Jonaker lät därför döda dem båda som straff. Men när Gudrun hörde talas om detta så ville hon få hämnd för sin dotter Svanhild. Gudrun sände sina söner Hamder och Sörle efter Jörmunrek, de lyckades hugga händer och fötter av honom innan de blev stenade och dog. Detta eftersom Gudrun förbjudit dem att kasta sten.

Kung Heimer är nu rädd att Gudrun ska komma efter Aslög och låter därför tillverka en harpa som var så pass stor att Aslög fick plats inuti. När Hemier är på resande fot mördas han i sömnen av Åke och Grima, vilka hade sett den enorma harpan och antagit att den innehåll skatter. Av Åke och Grima fick Aslög namnet Kråka, hon växer sedan upp tillsammans med dem som sina fosterföräldrar. Under hela sin tid där är hon stum och kommer därifrån först när Ragnar Lodbrok kommer på besök. Se ’Ragnar Lodbroks saga’.