Prosaiska Eddan

Även ‘Snorres Edda’, är en isländsk medeltida handbok i skaldekonsten och en lärobok i nordisk mytologi, troligen skapad av Snorre Sturlasson omkring år 1220.

Eddan innehåller innehåller berättelsen om världens ursprung och vissa myter rörande Gylfaginning historien, Skaldskapens språk; Skáldskaparmál, Háttatal, samt en 102 strofer lång kungahyllning på vers som använder sig av ett nytt versmått i varje vers.