Poetiska Eddan

(latin; Codex Regius) en samling nordiska kväden och dikter som anses ha tillkommit  i västra Norge och på Island under åren 800–1000. Dikterna har många likheter med forngermansk poesi. Flertalet har gudomliga och mytologiska motiv, följt av en grupp sagor från folkvandringstiden.

Exempelvis sagan om Sigurd Fafnesbane sticker ut som något hämtat utanför norden. En handskrift, Codex Regius, daterad till det sena 1200-talet, finns bevarad på Island, tidigare på Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn.