Om Hamburgs ärkebiskopars bedrifter

(latin; Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, ‘Historia ecclesiastica’) är ett historiskt verk skrivet av Adam av Bremen omkring 1073-1076. Även om ett antal beskrivningar i verket antas vara överdrivna så anses ändå verket allmänt som en viktig källa till kunskap om de nordiska folken och de seder som brukades omkring 1000-talet.

Verket kan delas in i fyra böcker, varav den fjärde ‘Descriptio insularum aquilonis’ alltså ‘beskrivning av öar i norr’ översattes och gavs ut på svenska år 1595. Den fjärde boken innehåller beskrivningar av förhållandena i Danmark, Sverige och Norge.

Information har Adam inhämtat från den danska kungen Sven Estridsson. Det är också i detta verk som vi hittar de äldsta bevarade uppgifterna om ‘Vinland’, det vill säga dagens Nordamerika.