Om Danernas bedrifter

(latin; ‘Gesta Danorum’) är ett medeltida verk som handlar om Danmarks historia, skrivet av Saxo Grammaticus omkring år 1200. Saxo ‘den lärde’ var en dansk skriftställare och historiker, vars litterära verk ‘Gesta Danorum’ anses vara en viktig källa till Danmarks tidiga historia. Verket tar även upp flera berättelser ur nordisk mytologi.

Saxos verk är indelat i 16 böckerna som i sin tur kan delas in i två delar. Bok ett till nio behandlar ett sextiotal sagokungar och slutar med Gorm den gamle, den första dokumenterade kungen av Danmark. Saxo har antagligen baserat dessa berättelser på tidigare skriftliga källor. De senare böckerna behandlar tiden från Harald Blåtand fram till Valdemar den store.