Hávamál

(fornnordiska; den Höges (Odens) sång), är en dikt som innehåller en mängd talesätt, tänkespråk, kloka ord och praktiskt levnadsregler. Dikten förespråkar mod, försiktighet, rättskaffenhet och mannavett som dygder i ens umgänge och levene. Därefter följer några strofer om bortrövandet av skaldemjödet.

I den delen av Hávamál som ibland kallas för Loddfafnes mål beskrivs Odens kunskaper om runor. Han kommer fortfarande med god råd, men framställs också som den som kan avvärja sjukdomar, fördärv och olyckor med sin magiska runkunskap. Hávamál diktades troligen på 900-talet i Norge, men det enda bevarade källmaterialet återfinns i den Poetiska Eddan.