Ahmad ibn Rustahs reseskildring

(arabiska; Kitab al A’lak an-Nafisa, ’Boken av värdefulla uppgifter’) är ett verk författat av Ahmad ibn Rustah, persisk upptäcktsresande som levde på 900-talet. Ibn Rustah reste utmed floden Volga, från det Kaspiska havet hela vägen till dagens Novgorod. Resan gjordes tillsammans med en grupp ’Ruser’, det vill säga vikingar.

I Rustahs reseskildring får vi en rad förstahandsuppgifter om hur vikingarna levde, klädde sig och hur de organiserade sina samhällen. Bland annat sades Ruserna komma från en ö vilken tog tre dagar att vandra runt. De höll slavar men behandlade dem väl och tycktes leva av såväl handel som plundring.

Ibn Rustahs beskrivning av Ruserna har länge ansetts stå i kontrast med den samtida Ibn Fadlans reseskildring, vilken återberättar Fadlans resa utmed floden Volga till dagens Bolghar. I Rustahs beskrivning framstod Ruserna länge som ett städat folk som bar rena kläder. Medan Fadlan tvärtom beskrev Ruserna som allt annat än ett renligt och ordentligt folk.

På senare år har det dock kommit ut flera nya översättningar av Rustahs texter, vilket har gjort att hans beskrivning stämmer bättre överens med den av Fadlan. Specifikt så härleds skillnaderna till en översättning av den ryska orientalisten Daniel Chwolson, som troligen medvetet ändrade ordet oren till ren i sin översättning.