Våle

(‘Offerkast’) en plats där någon gått en oväntad eller våldsam död till mötes. På dessa platser brukar förbipasserande offrat ett mynt, kasta en sten eller en kvist. Detta görs för att delvis hindra den döde från att gå igen, men också för att skydda sig själv mot olyckor.

Sederna varierar något från plats till plats, ibland anses en större sten eller gren hålla den döde nere en längre stund så att man kan färdas längre sträckor utan risk för en olycka. Kastar man en kvist får den enligt vissa traditioner inte vara grön.