Mörkveden

(fornnordiska; Myrkviðr) även ‘Mörkskogen’, är en skog som utgör en gräns mellan olika områden. Skogen söder om Midgård ska särskilt ha utpekats som Mörkskogen.

Mörkveden är också vara ett gammalt namn på Kolmården, skogen på gränsen mellan Östergötland och Södermanland. Ett liknande namn som dessutom finns kvar idag är Mörkö, en ö vid Östersjökusten på gränsen mellan Södermanland och Stockholm.