Midgård

(fornnordiska; Miðgarðr, ‘gården i mitten’) är en av de nio världarna och bebos av människorna. Midgård är skapat av Oden och hans bröder VIle och Ve, vilka dräpte jätten Ymers och skapade världen från hans kropp.

I Midgårds mittpunkt ligger Asgård placerad. I världshavet som omger Midgård ligger Midgårdsormen och väntar på Ragnarök.