Järnveden

Även ‘Järnskogen’, är en mörk och fasansfull skog belägen i Jotunheim. Där bor bland andra vargen Hate och jättinnan Angerboda. Hon sitter där och föder fram kull på kull av gråvargar.