Bifrost

(fornnordiska; Bifröst, ‘den flammande bron’) en bro som leder från Midgård till Asgård. Bifrost sägs ha tre färger och vara mycket solid, den vaktas av Heimdall. Bifrost brukar identifieras med regnbågen eller Vintergatan.