Liv och Livtrasir

(fornnordiska; Lif og Lifthrasir, ‘liv och seglivad’) de två människorna som överlever Ragnarök och får starta om på nytt i Gimle, människornas nya hemvist. Innan undergången så levde Liv och Livtrasir vid Mimers brunn. I Gylfaginning Sagan, så som Snorri berättare den, blir Liv och Livtrasir stamföräldrar för den kommande världsålderns människor.

Från havet reser sig Gimle, fylld med grönska, växande åkrar och bär färdiga att skörda. ‘Jorden skjuter upp ur havet, grön och fager, åkrarna växer osådda’. Asagudarna Balder, Nanna, Höner var de enda asar som överlevande undergången. Tillsammans med Ásmegir samlas de i Gimles hall för att råda över den nya tiden.