Ask och Embla

Efter att ha dräpt Ymer och skapat världen så hittade Oden, Höner och Lodur två trädstammar på en havsstrand, en ask och en alm. Från trädstammarna skapade gudarna de första människorna, Ask och Embla.

Oden göt liv i dem och hans bröder gav dem förstånd, rörelseförmåga, känslor och sinnen. Av Oden fick de sedan Midgård att bo i. Enligt Snorre Sturlasson så är det istället Oden, Vile och Ve som ger liv åt de första människorna.