Värkträd

Även ‘Tandträd’. Är träd som i folktron ansågs ha läkande kraft och användes för att ‘sätta bort’ olika typer av värker och sjukdomar. Små håligheter borrades eller karvades i träden och fylldes sedan med var eller blod från ett sår. Hålet i trädet täpptes sedan igen med en trästicka eller träplugg. Tanken var att överföra sjukdomen från kroppen till trädet. 

För att bota exempelvis tandvärk tar man nio trästickor från ett träd och petar på den onda tanden med dessa, ‘Tall’ ansågs särskilt bra för att bota tandvärk. Sedan gröper man med hjälp av en kniv ut ett hål i samma träd och placerar trästickorna där. På så vis överförs tandvärken till trädet. Se även ‘Dragning’ och ‘Smörjträd’.