Smörjträd

Även ‘Smöjträd’ och ‘Trolltall’, ett träd med ett ganska stort hål genom stammen som i folktron ansågs ha läkande kraft. Det användes för att bota människor från olika sjukdomar och krämpor. Många av smöjträden var tallar, så kallade trolltallar. 

Smörjträd kan uppkomma till exempel genom att två grenar på ett träd växer ihop, eller att två unga plantor växer för tätt inpå varandra. Det har också förekommit att man gjort hål i stammen på ett vanligt träd med yxa och kilar för att det saknats ett naturligt smöjträd i trakten. Se även ‘Dragning’ och ‘Värkträd’.