Dragning

Även ‘Jorddragning’, är en mycket gammal metod inom folkmedicinen som innebär att den sjuke, oftast ett barn, dras genom ett trångt hål i någon form.

Ofta drogs den sjuke genom ett ‘Smörjträd’, under en trädrot eller genom ett hål i jorden. Dragning ska ha varit en relativt vanlig behandlingsform, särskilt för barn som drabbats av missbildningar. Se även ‘Smörjträd’ och ‘Värkträd’.