Åderlåtning

Äldre medicinsk terapi som ska få sjukdomarna att lämna kroppen med hjälp av koppning. Blodiglar kan också användas vid åderlåtning. Under 1850-talet minskade kraftigt användningen av åderlåtning som acceptabel behandlingsmetod. I gamla almanackor fanns noggranna föreskrifter om vilken kroppsdel som var lämpligast att tappa blod från för en viss åkomma på en given dag.